Chính sách bảo mật

 

Chúng tôi diengiaigroup.com cam kết sẽ bảo mật những thông tin riêng tư của quý khách hàng. Quý khách vui lòng đọc "Chính sách bảo mật" ở dưới đây để hiểu hơn cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và để bảo vệ quyền lợi của người dùng:

Diengiaigroup.com hiểu rằng các bạn rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.
 

Điều 1. Thu thập thông tin khách hàng:

 
Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau khi bạn liên hệ với chúng tôi:
 
- Họ Tên, địa chỉ.
 
- Email, số điện thoại.
 

Điều 2. Sử dụng thông tin

 
Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ, đem đến sự hài lòng tốt nhất cho các bạn. 
 

Điều 3. Bảo mật thông tin khách hàng

 
Diengiaigroup.com cam kết không bán hay cho thuê thông tin cá nhân khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:
 
- Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý
 
-  Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng.
 

Điều 4. Hiển thị và quản lý thông tin của bạn

 
Do chúng tôi thu thập thông tin quý khách thông qua Liên hệ với chúng tôi, nên chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin được khai báo.